Chiałabym żeby radość pierwszego poznania towrzyszyła mi na każdym etapie mojego czasu.
Pracuję z dziećmi i dorosłymi i chcę otwierać przed nimi kufer pełen kolorowych motyli.
W wolnych chwilach gonię umykające blaski, chwytam mary i ogarniam cień.

Z wykształcenia jestem magistrem sztuki, ceramikiem i arteterapeutką. Prowadzę z dziećmi pracownię sztukodziałania. Swoją artystyczną drogę rozwijam we własnej pracowni ceramicznej, którą prowadzę od wielu lat. Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach dotyczących arteterapii oraz diagnozy i terapii psychologicznej w specjalistycznych poradniach psychologiczno-psychiatrycznych.

Alicja Borsiak-Śleszyńska